Projekt domu a projektant

V prípade, že máte záujem o vybudovanie rodinného domu alebo nejakej inej stavby, vždy musíte na začiatku osloviť projektanta https://www.taloa.sk/sluzby/projekty-stavieb/projekt-asr-stavebna-cast/, ktorý vytvorí návrh plánovaného projektu. Bez návrhu projektu sa nie len, že nebudete vedieť pohnúť ďalej, ale taktiež ho potrebujete aj k tomu, aby ste získali všetky dokumenty od Stavebného úradu a iných inštitúcií, ktoré povoľujú začatie výstavby – ide hlavne o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Projektant domu

Správne pripravený a kvalitne naplánovaný projekt by mal zahŕňať všetky potrebné technické informácie (správu) spolu s ďalšími sprievodnými informáciami, ktoré sú dôležité, návrhy na výkresoch, nadhľady, základy a pôdorys, plán podkrovia, zoznam použitých materiálov, plán požiarneho ochranného systému, predbežný cenový rozpočet a iné významné údaje. Náklady na realizáciu stavby sa odvíjajú od toho, ako komplikovaná je budova, od podrobností a maličkostí, ktoré ju dotvárajú a napríklad aj od toho, kde bude dom alebo iná stavba umiestnená (nížina, kopec, vyvýšenina, atď.). Okrem toho môžu náklady na stavanie navýšiť aj ďalšie faktory, a to v prípade, keď zadávateľ projektu vyžaduje vytvoriť návrh projektu aj v 3D podobe, v zmenšenom prototype alebo makete a taktiež aj podľa toho, koľko drobností je navyše potrebné do plánu zapracovať. Do finálnej sumy za celkový projekt sa pripočítava aj mzda projektanta a tá je ovplyvnená najmä tým, že ide o niekoho s veľmi dobrou reputáciou a menom alebo podľa časových možností projektanta (pracovníci s vyššou mierou zaneprázdnenosti).

Plán domu

Nesmieme zabudnúť ani na náklady spojené s vybavením stavebného povolenia, ktoré môžete vybavovať samostatne, prípadne sa môžete obrátiť s touto požiadavkou na stavebnú spoločnosť. Väčšina firiem ponúka takúto službu vybavenia všetkých nevyhnutných dokladov k začatiu stavby. Keď sa vám teda osobne nechce zbytočne chodiť po úradoch alebo nemáte na vybavovanie čas, za určitý príplatok stavebná spoločnosť vyrieši povolenia a iné dokumenty za vás.