Pojem avatar v oblasti technológii

Znamená spôsob reprezentácie človeka v digitálnom prostredí- či už je to postava v rámci virtuálneho svet, alebo iba obyčajná ikona či meno na čete a to aj v rámci online fóra. Existujú dva typy avatarov. Prvý, aj z hľadiska chronológie vzniku, predstavujú statické avatary, reprezentujú ľudí v rôznych online prostrediach , ako sú blogy, niektoré sociálne siete alebo diskusné fóra.  Do druhej skupiny patria ozajstné  digitálne postavy ovládané ľuďmi, možno ich nájsť v digitálnych prostrediach, virtuálnych svetoch a hrách. Môžu taktiež vlastniť virtuálne predmety, majetky a často možno meniť ich vzhľad podľa vlastného želania.

aplikace

Len čo sa predstava o avataroch začala posúvať od jednoduchej dvojrozmernej ikony k niečomu trojrozmernému, došlo k spojeniu zabehnutej oblasti videohier a vznikajúcich oblastí trojrozmernej grafiky a online četu, spolu to bol zážitok, ktorý ľudí uchvátil viac ako obyčajné četovanie.

Avatary predstavujú aj v rámci online zážitku novú úroveň ponorenia sa do hry. Po prudkom náraste záujmu ľudí o hry a virtuálne svety začali rýchlo rásť možnosti zosobnenia avatarov  taktiež počet činností, ktoré bolo možné vykonávať. Základnou zložkou hier sa stala tvorba vlastného avatara, pričom meniť bolo možné všetko ako napríklad hmotnosť, výšku ,oblečenie, doplnky.

sms

S prichádzajúcimi technológiami je tvorba avatarov tak ďaleko, že je možné vytvoriť realistickú ľudskú hlavu pomocou  niekoľkých posuvných bežcov, s ktorými môže používateľ v reálnom čase meniť farbu pokožky, rasu, vek, hmotnosť, tvar súčasti hlavy, vlasy, doplnky, stavbu tela a pohlavie. Stretávame sa aj s čoraz dokonalejším fotorealistickým zobrazením ľudí napríklad známych futbalistov či hercov, ktorých možno nájsť v najznámejších komerčných hrách. Jednoducho povedané digitálny svet je plný našich druhých ja.