História peňazí

Peniaze tu boli už dlhé roky pred nami. Fungovali ako symbol bohatstva a hojnosti. Panovníci si uchovávali svoje zlato a tí, ktorí ho nemali museli ťažko pracovať ako poddaný. To bol systém minulosti, ktorý fungoval celé roky. Postupne sa spoločnosť vyvíjala a začali sa znižovať finančné rozdiely medzi ľuďmi. Ktovie kam sa dostaneme postupom rokov a či sa to zase zmení alebo nie. Takéto rozdiely nie sú dobré a spôsobujú v spoločnosti nepríjemné situácie. Rozdelenie bohatstva v spoločnosti by malo byť primerané.rozpočet peniaze.jpg
Je však ťažké usudzovať, že by malo byť rovnomerné, čo nie je reálne dosiahnuť. Ďalšou otázkou je, či takáto situácia bohatých a chudobných nie je prirodzená. Nemôže byť každý schopný vyprodukovať rovnaké množstvo práce aby zarobil presne také isté množstvo peňazí ako iný človek. Keď fungovala barterová výmena bolo to najjednoduchšie prerozdelenie vecí v hospodárstve krajiny. V podstate peniaze predstavujú iba prostriedok výmeny. Zarobíme ich a aj tak takmer všetky minieme. Takto funguje kolobeh ekonomiky. Myslíte si, že by ste mali šetriť, no v skutočnosti je pre ekonomiku prirodzené ak peniaze prúdia.diagram peňazí.jpg
Ak ľudia začnú vytvárať úspory znižuje sa množstvo peňazí v obehu. Ekonomike ako keby chýbali bankovky a mince, ktoré my niekde držíme. Samozrejme vytvárať úspory musíme, keďže nevieme, čo sa nám a našej rodine môže stať. Niektorý to ale príliš preháňajú. Potom sa tieto majetky a peniaze dedia z generácie na generáciu a v podstate ostali človekom nevyužité. Tu sa tiež kladie otázka, či je to dobré alebo nie. Takto sa zabezpečovať má alebo nemá zmysel?
Niekedy boli peniaze vymeniteľné za zlato. To znamená mali určitú reálnu hodnotu. Momentálne sú to len kusy papiera kovu a ak sa zamyslíte nemajú reálnu hodnotu, ktorá je na nich vyobrazená. Táto téma je naozaj zložitá a je možné na ňu nazerať z viacerých uhlov pohľadu.